ἀτιμάω

ἀτιμάω
ᾰτῑμάω
1 disregard ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον οὐκ ἀτιμάσαντά νιν (= καιρὸν)

ἑπτάπυλοι Θῆβαι P. 9.80


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀτιμῶ — ἀ̱τῑμῶ , ἀτιμάω dishonour imperf ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀτῑμῶ , ἀτιμάω dishonour pres imperat mp 2nd sg ἀτῑμῶ , ἀτιμάω dishonour pres subj act 1st sg (attic epic ionic) ἀτῑμῶ , ἀτιμάω dishonour pres ind act 1st sg (attic epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠτίμησ' — ἠτί̱μησα , ἀτιμάω dishonour aor ind act 1st sg (attic epic ionic) ἠτί̱μησο , ἀτιμάω dishonour plup ind mp 2nd sg (attic ionic) ἠτί̱μησο , ἀτιμάω dishonour perf imperat mp 2nd sg (attic ionic) ἠτί̱μησο , ἀτιμάω dishonour imperf ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμᾶν — ἀτῑμᾶν , ἀτιμάω dishonour pres part act masc voc sg (doric aeolic) ἀτῑμᾶν , ἀτιμάω dishonour pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) ἀτῑμᾶν , ἀτιμάω dishonour pres part act masc nom sg (doric aeolic) ἀτῑμᾶ̱ν , ἀτιμάω dishonour pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμάσουσ' — ἀτῑμά̱σουσα , ἀτιμάω dishonour fut part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀτῑμά̱σουσι , ἀτιμάω dishonour aor subj act 3rd pl (epic doric aeolic) ἀτῑμά̱σουσι , ἀτιμάω dishonour fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμήσει — ἀτῑμήσει , ἀτιμάω dishonour aor subj act 3rd sg (attic epic ionic) ἀτῑμήσει , ἀτιμάω dishonour fut ind mid 2nd sg (attic doric ionic aeolic) ἀτῑμήσει , ἀτιμάω dishonour fut ind act 3rd sg (attic doric ionic aeolic) ἀ̱τιμήσει , ἀτιμάω dishonour …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμήσουσι — ἀτῑμήσουσι , ἀτιμάω dishonour aor subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀτῑμήσουσι , ἀτιμάω dishonour fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀτῑμήσουσι , ἀτιμάω dishonour fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμήσουσιν — ἀτῑμήσουσιν , ἀτιμάω dishonour aor subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀτῑμήσουσιν , ἀτιμάω dishonour fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀτῑμήσουσιν , ἀτιμάω dishonour fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμήσω — ἀ̱τῑμήσω , ἀτιμάω dishonour aor ind mid 2nd sg (attic doric ionic aeolic) ἀτῑμήσω , ἀτιμάω dishonour aor subj act 1st sg (attic ionic) ἀτῑμήσω , ἀτιμάω dishonour fut ind act 1st sg (attic doric ionic aeolic) ἀ̱τιμήσω , ἀτιμάω dishonour futperf …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμήσῃ — ἀτῑμήσῃ , ἀτιμάω dishonour aor subj mid 2nd sg (attic ionic) ἀτῑμήσῃ , ἀτιμάω dishonour aor subj act 3rd sg (attic ionic) ἀτῑμήσῃ , ἀτιμάω dishonour fut ind mid 2nd sg (attic doric ionic aeolic) ἀ̱τιμήσῃ , ἀτιμάω dishonour futperf ind mp 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμήτων — ἀτίμητος unhonoured masc/fem/neut gen pl ἀτῑμήτων , ἀτιμάω dishonour pres imperat act 3rd pl (doric) ἀτῑμήτων , ἀτιμάω dishonour pres imperat act 3rd dual (doric) ἀτῑμήτων , ἀτιμάω dishonour pres imperat act 3rd pl (epic doric ionic aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀτιμόω — ἀ̱τῑμόω , ἀτιμάω dishonour imperf ind mp 2nd sg (epic doric aeolic) ἀτῑμόω , ἀτιμάω dishonour pres imperat mp 2nd sg (epic) ἀτῑμόω , ἀτιμάω dishonour pres subj act 1st sg (epic) ἀτῑμόω , ἀτιμάω dishonour pres ind act 1st sg (epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”